Data publikacji 08.03.2023
Aktualizacja 01.01.2023

Fundacja_logo_.jpg

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.

Temat tegorocznego konkursu:
„Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii„

Celem konkursu jest pokazanie znaczenia rejestrów, jako wyznacznika postępu polskiej nauki medycznej i farmaceutycznej. Czekamy na projekty dotyczące wykorzystania baz danych.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów. Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała prawie 30 mln zł na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana –  należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu HTTPS://CYFROWA-FUNDACJA.POLPHARMA.PL/

  • Zarejestruj się na portalu
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku
  • Uzupełnij szablony
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Na zgłoszenia czekamy w terminie: 8 marca – 31 maja 2023 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2024 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy HTTPS://POLPHARMA.PL/NAUKOWA-FUNDACJA-POLPHARMY/

Regulamin Konkursu: LINK

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.