Dzięki Ekowizytom i akcji Zadbajmy o dobry klimat w Polsce rośnie już sześć nowych, bioróżnorodnych lasów o łącznej powierzchni 5 hektarów: w Męcikale i Pieniężnicy (woj. pomorskie), w Brzustowej (woj. kujawsko-pomorskie), Dzierżawach (woj. łódzkie) oraz na Śląsku – w Żelaznym Moście i Boguszów-Gorcach. A kolejne lasy już wiosną.

Na terenach tych posadziliśmy blisko 6 000 młodych sadzonek rodzimych gatunków drzew i krzewów. Swój dom znalazły tu m.in. dąb bezszypułkowy, klon pospolity, jesion, grab oraz krzewy kruszyny i trzmieliny pospolitej. Gdy te lasy dorosną będą pochłaniać nawet 3 500 ton CO₂ rocznie oraz wytwarzać około trzy i pół tony tlenu dziennie, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie na tlen dla 13 000 osób.

Ekowizyty ograniczyły również emisję CO₂ do atmosfery. Obecnie już o 225 ton. A liczby te stale będą rosły, bo akcja Zadbajmy o dobry klimat trwa dalej!

Przypomnijmy, że każda Ekowizyta, czyli rozmowa online pomiędzy lekarzem a przedstawicielem Polpharmy powyżej 5 minut to 1 m² bioróżnorodnego lasu. A takich zróżnicowanych i silnych lasów Polska potrzebuje najbardziej! I co najważniejsze – Ekowizyta to możliwość zrobienia czegoś dobrego dla klimatu i dla przyszłych pokoleń, w tym wnuków i prawnuków bez wychodzenia z gabinetu!

Jak posadzić swój las w 5 minut? Sprawdź na www.ekowizyta.pl