Geriatria

Opis

Pacjent geriatryczny = wielochorobowość i wielolekowość. Jest jedną z najważniejszych kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy leczeniu takich pacjentów. Jak w tej sytuacji różnicować zawroty głowy i zaburzenia funkcji poznawczych?

 • Najczęstsze przyczyny zawrotów głowy w wieku podeszłym.
 • Odwodnienie i hipoglikemia – zawsze warto wziąć pod uwagę te przyczyny zawrotów głowy.
 • Uwaga na paradoks leczenia!
 • Częstość występowania zespołów otępiennych po 65 r.ż. podwaja się co 5 lat.
 • Najczęstsze przyczyny zespołów otępiennych oraz pobudzeń w otępieniach.
 • Leczenie w zespołach otępiennych – praktyczne wskazówki. Uwaga: konieczna współpraca z opiekunem.

Ocena materiału

Oceń materiał
0.0
/
5.0

Autorzy

 • Janina Kokoszka-Paszkot
  Autor dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

  Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, specjalista diabetologii

  Zastępca kierującego Oddziałem Geriatrii Szpitala  Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

  Członek Zarządu Głównego  Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce 2017-2021

  Członek Zarządu Głównego   Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kadencji 2017-2021

  Były członek Zespołu do spraw Gerontologii przy Ministrze Zdrowia w latach 2007-2015

  Praca w ramach Ośrodka Naukowo-Badawczego Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z siedzibą w Uzdrowisku Wysowa: 1995-2003

  Rozprawa doktorska „Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej–Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi u chorych na cukrzycę”: 1998, promotor: prof. dr hab. n. med. W. Grzeszczak

  Organizacja Poradni Diabetologicznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, organizacja edukacji dla chorych na cukrzycę w ramach Oddziału Geriatrii oraz lecznictwa otwartego: 1998-2013

  Cykl prelekcji w zakresie dietetyki, samokontroli u chorych na cukrzycę w ramach powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, zakopiańskiego, nowotarskiego: 1998 do nadal

  Cykl audycji telewizyjnych pt. „Porozmawiajmy o cukrzycy” TV kablowa Gorlice: 1999

  Cykl spotkań z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z cyklu ”Zdrowy styl życia”: 2000 do nadal

  Cykl wykładów z zakresu diabetologii w ramach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wygłoszonych na posiedzeniach kół terenowych w Gorlicach, Tarnowie, Dębicy, Nowym Sączu i Sanoku: 2002-2013

  Cykl wykładów dla słuchaczy „Uniwersytetu Złotego Wieku” instytucji edukacyjnej Stowarzyszenia ”Klub Gorliczan” pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Krakowie: 
  w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014

  Praca w ramach Zespołu Do Spraw Geriatrii powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.07.2007 r.

  Praca w ramach Zespołu Do Spraw Gerontologii powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.12.2008 r.

  Wykłady w ramach projektu systemowego Kształcenia ustawicznego w zakresie geriatrii –projekt wspólny Ministerstwa Zdrowia-Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: 2012-2013 (12 konferencji)

  Starszy wykładowca PWSZ Tarnów oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2015

Tagi

Podobne materiały