Geriatria

Opis

Jak postępować z pacjentem geriatrycznym z cukrzycą, chorym na COVID-19?

 • Pacjent geriatryczny to pacjent 70+ z wielochorobowością lub każdy pacjent 80+. Cukrzyca występuje u ok. 6-15% pacjentów geriatrycznych chorujących na COVID-19.
 • Pacjent geriatryczny wiąże się z wielolekowością i wielochorobowością, do tego dochodzi narastająca niepełnosprawność, zwiększone ryzyko niedożywienia i samotność.
 • Wielkie zespoły geriatryczne i ich znaczenie dla terapii – czego się spodziewać i jak sobie z tym radzić?
 • Stan hiperglikemiczno-hipermolalny – czym jest i jak postępować?
 • Leki przeciwcukrzycowe i ich wpływ na infekcję SARS-CoV-2: metformina, DPP-4, GLP-1, inhibitor SGLT-2 (flozyna).

Ocena materiału

Oceń materiał
0.0
/
5.0

Autorzy

 • Janina Kokoszka-Paszkot
  Autor dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

  Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, specjalista diabetologii

  Zastępca kierującego Oddziałem Geriatrii Szpitala  Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

  Członek Zarządu Głównego  Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce 2017-2021

  Członek Zarządu Głównego   Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kadencji 2017-2021

  Były członek Zespołu do spraw Gerontologii przy Ministrze Zdrowia w latach 2007-2015

  Praca w ramach Ośrodka Naukowo-Badawczego Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z siedzibą w Uzdrowisku Wysowa: 1995-2003

  Rozprawa doktorska „Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej–Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi u chorych na cukrzycę”: 1998, promotor: prof. dr hab. n. med. W. Grzeszczak

  Organizacja Poradni Diabetologicznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, organizacja edukacji dla chorych na cukrzycę w ramach Oddziału Geriatrii oraz lecznictwa otwartego: 1998-2013

  Cykl prelekcji w zakresie dietetyki, samokontroli u chorych na cukrzycę w ramach powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, zakopiańskiego, nowotarskiego: 1998 do nadal

  Cykl audycji telewizyjnych pt. „Porozmawiajmy o cukrzycy” TV kablowa Gorlice: 1999

  Cykl spotkań z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z cyklu ”Zdrowy styl życia”: 2000 do nadal

  Cykl wykładów z zakresu diabetologii w ramach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wygłoszonych na posiedzeniach kół terenowych w Gorlicach, Tarnowie, Dębicy, Nowym Sączu i Sanoku: 2002-2013

  Cykl wykładów dla słuchaczy „Uniwersytetu Złotego Wieku” instytucji edukacyjnej Stowarzyszenia ”Klub Gorliczan” pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Krakowie: 
  w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014

  Praca w ramach Zespołu Do Spraw Geriatrii powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.07.2007 r.

  Praca w ramach Zespołu Do Spraw Gerontologii powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.12.2008 r.

  Wykłady w ramach projektu systemowego Kształcenia ustawicznego w zakresie geriatrii –projekt wspólny Ministerstwa Zdrowia-Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: 2012-2013 (12 konferencji)

  Starszy wykładowca PWSZ Tarnów oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2015

Tagi

Podobne materiały