Konferencja EPE'21

Opis

Cykl: EPE 2021

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne jest niezaprzeczalny. Jak rozpoznać niepokojące objawy u pacjentów w gabinecie lekarza POZ? Jak pomóc pacjentom borykającym się z problemami ze zdrowiem psychicznym? Dwugłos ekspertów, zawierający praktyczne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne z omówieniem przypadków pacjentów.

 • Zespół post-COVID i zaburzenia psychiczne jako konsekwencja pandemii.
 • Przypadki kliniczne – depresja, lęk uogólniony, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia somatyzacyjne.
 • Jak COVID wpływa na mózg?
 • Zespół przewlekłego zmęczenia.
 • Leczenie – praktyczne wskazówki w oparciu o aktualną wiedze.

Ocena materiału

Oceń materiał
0.0
/
5.0

Autorzy

 • Paweł Mierzejewski
  Autor prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

  Zakład Farmakologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii

  Prof. Paweł Mierzejewski jest ekspertem w dziedzinie farmakologii, specjalistą psychiatrą, kierownikiem Zakładu Farmakologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się poszukiwaniem nowych leków i zastosowaniem nowych technologii w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Profesor Mierzejewski jest wice przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autorem ponad 100 publikacji naukowych, lekarzem praktykiem. Podczas spotkania podzieli się swoimi przemyśleniami na temat interakcji leków psychotropowych z innymi lekami, przedstawi praktyczne przykłady, podkreśli najistotniejsze interakcje, o których warto pamiętać.

 • Iwona Patejuk-Mazurek
  Autor dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

  Klinika Psychiatrii WUM, Ordynator Oddziału Klinicznego IIAB Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

  Od 20 lat pracuje z osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami. Przez 10 lat prowadziła całodobowy oddział ogólnopsychiatryczny, obecnie od 2 lat jest kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie (program pilotażowy w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego).

  Doświadczenie dydaktyczno - naukowe od 2002 roku, najpierw jako asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie i Warszawie, następnie jako adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2016roku – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

  Opracowała wiele poradników dla pacjentów i ich opiekunów dotyczących schizofrenii, depresji oraz zaburzeń nerwicowych.

  Prowadzi zajęcia z psychoedukacji dla pacjentów, a także szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów z zakresu psychoedukacji (umiejętność życia z niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej).

  Zaangażowana w wykorzystanie technik arteterapeutycznych w leczeniu chorych z niepełnosprawnością psychiczną (schizofrenia, depresja).

  Zainteresowania badawcze: postrzeganie niepełnosprawności psychicznej i sposoby przełamywania stereotypów dotyczących chorób psychicznych.

Tagi