Definicja i epidemiologia - kluczowe elementy postępowania w astmie1–3

Astma to choroba niejednorodna, najczęściej charakteryzująca się przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych, zdefiniowana jako zespół objawów oraz ich natężenie, zmienne w czasie. Do objawów astmy zaliczamy:

  • świsty,
  • duszność,
  • uczucie ucisku w klatce piersiowej,
  • kaszel połączony ze zmienną obturacją dróg oddechowych.

prawidłowe i astmatyczne oskrzela

Astma to jedna z najczęściej występujących u dzieci chorób przewlekłych. Częstość rozpoznawania astmy wczesnodziecięcej na świecie i w Polsce waha się w szerokim zakresie 2–20%. ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ, opracowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, mówią:

Lekarz POZ może rozpoznawać i leczyć astmę u dzieci poniżej 5. r.ż., korzystając ze wsparcia specjalisty w wybranych sytuacjach klinicznych.

Kiedy podejrzewać astmę u dziecka?3

OBJAWCECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ASTMY
Kaszel
  • nawracający lub przewlekły, nieproduktywny, może nasilać się w nocy, towarzyszą mu świsty i utrudniony oddech
  • w czasie wysiłku, śmiechu, płaczu lub przy ekspozycji na dym tytoniowy, bez infekcji dróg oddechowych
Świsty
  • nawracające, w tym w czasie snu, przy wysiłku, śmiechu, płaczu lub przy ekspozycji na dym tytoniowy albo zanieczyszczenie powietrza
Trudności w oddychaniu lub>

Czynniki ryzyka astmy, zwiększające prawdopodobieństwo jej rozpoznania4

Leczenie zależne od ciężkości astmy u dzieci1–3

Czynniki zaostrzające astmę i dzieci5

Schemat leczenia astmy wczesnodziecięcej (< 5. r.ż.)1

Ocena ciężkości i zaostrzenia astmy1,3

Wskazania do hospitalizacji dziecka z zaostrzeniem astmy3

Informacje do przekazania dziecku i rodzicom5