PARAMETRY LABORATORYJNE USZKODZENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO

Zwiększone stężenie troponiny sercowej we krwi z co najmniej jedną wartością powyżej górnej granicy zakresu wartości referencyjnych na poziomie 99. centyla.

KRYTERIA PRZEBYTEGO ZAWAŁU SERCA

  • obecność patologicznych załamków Q
  • uwidocznienie w badaniach obrazowych ubytku żywotnego miokardium
  • występowanie anatomopatologicznego obrazu

MINOCA (ang. myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries) – zawał mięśnia sercowego bez angiograficznie istotnych zwężeń tętnic wieńcowych

kryteria zawału

ZMIANY W STYLU ŻYCIA

  • modyfikacje czynników warunkujących styl życia w połączeniu z odpowiednim leczeniem farmakologicznym
  • interwencje poznawczo-behawioralne, które pomagają choremu wprowadzić zdrowy styl życia
  • wielodyscyplinarna rehabilitacja kardiologiczna, której podstawą są ćwiczenia fizyczne
  • zaangażowanie pracowników ochrony zdrowia z wielu dziedzin (kardiologów, lekarzy ogólnych, pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów, farmaceutów) w opiekę nad pacjentem
  • interwencje psychologiczne w celu złagodzenia objawów depresji
  • coroczne szczepienia przeciw grypie, w szczególności osób w starszym wieku

ZALECENIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

zalecana rehabilitacja kardiologiczna, której podstawą są ćwiczenia fizyczne, w celu redukcji śmiertelności z przyczyn sercowych i zmniejszenia ryzyka ponownej hospitalizacjiw początkowym okresie po zawale zalecane motywacyjne i psychologiczne wsparcie oraz indywidualne rekomendacje dotyczące zwiększania ilości i intensywności ćwiczeń fizycznychzalecane wszystkie sporty z indywidualnie dostosowanym poziomem intensywności u osób niskiego ryzyka z chorobą wieńcową

LECZENIE DŁUGOTERMINOWE – BLOKADA OSI RENINA–ANGIOTENSYNA–ALDOSTERON (RAA)

inhibitory ace

antagoniści receptora

LECZENIE DŁUGOTERMINOWE – β-ADRENOLITYKI I INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ

LECZENIE DŁUGOTERMINOWE – LEKI HIPOLIPEMIZUJĄCE

TERAPIA PRZECIWPŁYTKOWA PO OSTRYM ZESPOLE WIEŃCOWYM

TERAPIA PRZECIWPŁYTKOWA PO OSTRYM ZESPOLE WIEŃCOWYM U PACJENTA Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW