Piotr Lipiec
prof. dr hab. n. med.
Piotr Lipiec
Data publikacji 03.12.2020

Opis

Dane kliniczne:

Dwie pacjentki z ostrym bólem w klatce piersiowej, zmianami w EKG i podwyższonymi poziomami markerów uszkodzenia mięśnia sercowego

Rozpoznanie główne:

Ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST i kardiomiopatia takotsubo

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa

Ocena regionalnej i globalnej funkcji skurczowej mięśnia lewej komory

Poziom zaawansowania:

Początkujący

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi