Piotr Lipiec
prof. dr hab. n. med.
Piotr Lipiec
Data publikacji 03.12.2020
Aktualizacja 25.02.2022

Opis

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Zastosowanie w codziennej praktyce i podstawy analizy obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

Przypadek – pacjentka 79 lat, przyjęta z powodu pogorszenia tolerancji wysiłku do klasy NYHA III, z NT i sporadycznym kołataniem serca.

  • Obraz z echokardiografii ze szczegółowym omówieniem funkcjonowania zastawki mitralnej.
  • Echokardiografia przezprzełykowa.
  • Ocena ciężkości niedomykalności zastawki mitralnej.
  • Oszacowanie prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego.
  • Postępowanie w omawianym przypadku.

Oceń materiał

0.0
/
5.0

Autorzy

Tagi