prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Data publikacji 15.09.2023

Opis

Dane kliniczne:

Pacjent z niewydolnością serca NYHA II/III, po przebytym zawale serca.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Złożona wada zastawkowa: ciężka niskogradientowa stenoza aortalna, łagodna niedomykalność aortalna i mitralna, niedomykalność trójdzielna.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa

Echokardiografia obciążeniowa.

Ocena stenozy aortalnej.

Ocena złożonej wady zastawkowej

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

Prowadzący

Tagi