Data publikacji 27.09.2023
Czas czytania ok. 4 min

Wolontariat w firmie to coraz bardziej wartościowa forma zaangażowania społecznego pracowników. W dzisiejszym wywiadzie rozmawiamy o tej inspirującej inicjatywie z Dominiką Kotułą, Ekspertką ds. Sponsoringu Korporacyjnego i Lokalnych Projektów w Polpharmie, która podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat korzyści, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem wolontariatu w firmie.

Stworzenie ogrodu terapeutycznego do hortiterapii w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wolontariat w firmie to coraz bardziej popularna i doceniana forma zaangażowania społecznego pracowników.Czy możesz podzielić się przykładem lub historią, która najlepiej ilustruje wpływ programu wolontariatu pracowniczego na społeczność lub pracowników?

Tych historii jest naprawdę sporo. Program realizujemy od 11 lat, dlatego wybrać tylko jedną będzie naprawdę trudno. Wolontariaty, które najmocniej wpływają na społeczność lokalną to te które ją także angażują. Takim przykładem może być np. akcja organizowana przez naszych wolontariuszy z Nowej Dęby, którzy zorganizowali dla całego miasta i okolic duże wydarzenie sportowe, połączone z piknikiem integracyjnym, podczas którego można było przebiec, przemaszerować z kijkami do nordic walkingu czy przejechać na rowerze wyznaczony dystans i w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę w zbiórce środków na leczenie chorej dziewczynki. Innym przykładem może być wolontariat, który polegał na wyremontowaniu w jednym>