Data publikacji 09.04.2024
Czas czytania ok. 1 min

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji konkursu o Grant Fundacji.

Temat tegorocznego konkursu:
„Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie i zarządzaniu danymi medycznymi„.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.
Uczestnicy konkursu ubiegają się o granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.
Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała prawie 37 mln zł na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

  • Zarejestruj się na portalu
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku
  • Uzupełnij szablony
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów
Na zgłoszenia czekamy w terminie: 8 kwietnia - 31 maja 2024 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji.
Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/

Regulamin Konkursu: link

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie>