Data publikacji 06.03.2023
Czas czytania ok. 4 min

gospodarka.png

Polpharma, jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce, dołączyła do #RafCycle w marcu 2022 roku i od tamtego czasu przekazała do recyklingu papierowe odpady etykietowe o łącznej liczbie odpowiadającej 233 drzewom. Tym samym uniknięto emisji 3,9 ton CO2e, które powstałyby, gdyby odpad ten trafił do spalarni.

Gospodarka cyrkulacyjna to wyzwanie, ale też szansa dla każdej firmy. Przystąpienie do Programu #RafCycle, daje Polpharmie możliwość ograniczenia zużycia zasobów naturalnych i obciążenia lasów . Przy naszej ogromnej skali produkcji, wdrożenie tego typu rozwiązań przekłada się na istotny efekt środowiskowy.

Więcej informacji o współpracy Polpharma i UPM Raflatac: https://bit.ly/3kIVJVe