Data publikacji 24.03.2023
Czas czytania ok. 1 min

ETYCZNA FIRMA 223 WM.jpg

Polpharma po raz kolejny została wyróżniona w konkursie realizowanym wydawcę dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”.
Wyróżnienie odebrała Agnieszka Deeg-Tyburska, Szefowa Departamentu Prawno-Organizacyjnego, Bezpieczeństwa Prawnego i Patentów, Członkini Zarządu oraz Oskar Filipowski, Szef Zespołu Compliance.

W ramach konkursu nagrodzone zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Super Etyczna Firma potwierdza już po raz trzeci, że Polpharma w pełni realizuje deklarowane wartości. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze działania zostały docenione.

zdjęcia źródło: Puls Biznesu, fot. Marek Wiśniewski

eytczna dyplom 20228.jpg