Data publikacji 04.04.2023
Czas czytania ok. 1 min

7.PHX21187131.jpg

Zgodnie z najnowszym raportem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) za rok 2022, Polpharma jest jedynym przedsiębiorstwem obok polskich uczelni i instytutów badawczych, które złożyły największą liczbę europejskich zgłoszeń patentowych.

W zestawieniu TOP-10 dla Polski liderują Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (20 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (18) i Politechnika Śląska (18). Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski (13), Polpharma (11), Instytut Wysokich Ciśnień PAN (10), Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (9), Uniwersytet Gdański (9), Politechnika Gdańska (8) i Politechnika Częstochowska (7).

Wspaniale być w tak znamienitym towarzystwie! To potwierdza innowacyjność Polpharmy i naszych pracowników.

Więcej informacji dostępnych w artykule: https://lnkd.in/gTh2bHsx