Data publikacji 17.04.2024
Czas czytania ok. 2 min

Naukowa Fundacja Polpharmy już po raz trzeci objęła swoim Mecenatem Nagrodę im. Prof. Franciszka Kokota, ustanowioną przez Towarzystwo Internistów Polskich, przyznawaną za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Laureatem tegorocznej (2024) Nagrody został prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, wychowanek prof. Leszka Ceremużyńskiego, ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Grochowskiego w Warszawie oraz kierownik Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jest wybitnym kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Jest byłym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przewodniczącym Komisji Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek European Society of Cardiology (ESC) oraz Komisji Nadzorczej Programu Badań Obserwacyjnych ESC Euro. Jest członkiem korespondentem PAU.

Prof. A. Budaj jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji indeksowanych w bazie Web of Science, w tym artykułów przedstawiających wyniki wielu najważniejszych wieloośrodkowych badań z randomizacją (RCT) z ostatnich 20 lat, które miały ogromny wpływ na codzienną praktykę kliniczną, w szczególności badań dotyczących sposobu leczenia przeciwzakrzepowego chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (PLATO, CURRENT OASIS 7, OASIS 5 i 6, PEGASUS TIMI 54, AUGUSTUS), badań dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków (RE-LY, ARISTOTLE, AVERROES), badań nad nowymi terapiami w chorobie wieńcowej (STABILITY, MERLIN TIMI 36), a także stosowania flozyn (DECLARE TIMI 58). Pozycja prof. A. Budaja wśród europejskich kardiologów została odzwierciedlona w jego udziale nie tylko w ważnych wielkich badaniach klinicznych, ale także w opracowaniu wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym dotyczących ostrego zawału>