prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Data publikacji 15.09.2023

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z niewydolnością serca NYHA II, po leczeniu operacyjnym wady mitralnej, z utrwalonym migotaniem przedsionków.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Ciężka (masywna) wtórna niedomykalność trójdzielna. Stan po plastyce zastawki mitralnej.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Ocena pacjentów po operacjach naprawczych zastawki mitralnej.

Ocena niedomykalności trójdzielnej.

Ocena prawych jam serca.

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

Prowadzący

Tagi