Piotr Lipiec
prof. dr hab. n. med.
Piotr Lipiec
Data publikacji 26.02.2021

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z pogorszeniem tolerancji wysiłku, kołataniami serca i szmerem rozkurczowym; w wywiadzie  przebyty udar niedokrwienny mózgu

Rozpoznanie główne:

Złożona wada mitralna – ciężka stenoza i umiarkowana niedomykalność

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa

Ocena stenozy i niedomykalności zastawki mitralnej

Poziom zaawansowania:

Początkujący

Aktualizacja:

Algorytm postępowania w ciężkiej stenozie mitralnej przedstawiony na przedostatnim slajdzie oparty jest o wytyczne ESC z 2017 roku. W wytycznych z 2021 roku nie uległ on jednak istotnym zmianom.

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi