Piotr Lipiec
prof. dr hab. n. med.
Piotr Lipiec
Data publikacji 26.02.2021
Aktualizacja 25.02.2022

Opis

Dokładne omówienie przypadku z obrazami z echokardiografii. Analiza obrazów echokardiografii i ich interpretacja.

 • Przypadek – pacjentka 56 lat, przyjęta po udarze niedokrwiennym mózgu, z NT, hipercholesterolemią i nikotynizmem. Przyjęta z powodu pogorszenia tolerancji wysiłku i bólów w klatce piersiowej.
 • Analiza echokardiografii pacjentki:
  - projekcja przymostkowa, oś długa;
  - tryb dwupłaszczyznowy;
  - trzy projekcje koniuszkowe;
  - kolorowy Doppler – korzyści;
  - przepływy – co nam mówią?
  - badanie przez klatkowe i przezprzełykowe.
 • Ocena pola otwarcia zastawki mitralnej na podstawie czasu półtrwania PHT (gradient ciśnień).
 • Postępowanie wg wytycznych ESC/EACTS dot. leczenia zastawkowych wad serca 2017.
 • Przeciwskazania do przezskórnej komisurotomii mitralnej.

Oceń materiał

0.0
/
5.0

Autorzy

Tagi