prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Data publikacji 15.09.2023

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z kardiomiopatią przerostową, z napadowym migotaniem przedsionków, po implantacji ICD oraz przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu lewej komory. Ciężka niedomykalność trójdzielna.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Ocena kardiomiopatii przerostowej.

Ocena po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka.

Ocena odkształcenia podłużnego.

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

Prowadzący

Tagi