Data publikacji 19.06.2024
Czas czytania ok. 1 min

Tygodnik Tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 13. wyróżnił polskich liderów ESG w ramach zestawienia Listków ESG POLITYKI, oceniając działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G).

Srebrny Listek ESG otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.
Spośród 98 zgłoszeń w rankingu wyróżnienia zdobyło 58 firm. Srebrny Listek ESG trafił do 14.
Gratulujemy wszystkim firmom, które znalazły się w zestawieniu.

Listek ESG Polityki to nagroda dla pracownic i pracowników Polpharmy, dzięki którym rozwijamy biznes w odpowiedzialny sposób, wdrażając najlepsze praktyki ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju.

1718703989829.jpg