Data publikacji 10.06.2024
Czas czytania ok. 1 min

W 2023 roku Polpharma uzyskała dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżka SMART”, finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego”. Stroną umowy są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę krajową generycznego produktu leczniczego w postaci kapsułki miękkiej, którego działanie oparte będzie o właściwości ziół leczniczych. Rezultat projektu skierowany będzie głównie do pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS), zapewniając im łatwiejsze stosowanie i wygodniejsze przechowywanie leku.

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe m.in. w zakresie rozwoju substancji czynnej oraz rozwoju formulacji produktu w postaci kapsułki miękkiej. Produkcja leku zostanie uruchomiona w zakładzie produkcyjnym Spółki.

Całkowity koszt projektu: 8 101 258,10 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 3 609 635,20 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, działanie Ścieżka SMART.

Polpharma_logo.jpg