Data publikacji 26.06.2024
Czas czytania ok. 3 min

Naukowa Fundacja Polpharmy już po raz 22 przyznała granty w Konkursie na Projekt Badawczy.

„Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii” to temat zakończonej uroczystą galą XXII edycji konkursu na Grant Naukowej Fundacji Polpharmy.

Bazy danych są kluczowym narzędziem pracy sprzyjającym rozwojowi medycyny, nauki i opieki zdrowotnej. Pozwalają one gromadzić i analizować duże ilości danych medycznych, co prowadzi do wczesnego wykrywania chorób, lepszego zrozumienia ich przyczyn oraz opracowania skuteczniejszych, spersonalizowanych terapii. Dzięki wspólnemu dostępowi do danych możliwa jest efektywniejsza wymiana wiedzy i doświadczenia, co wpływa na szybszy rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych. Systematyczne gromadzenie i analiza danych pomagają też monitorować jakość świadczonych usług medycznych, co przyczynia się do podnoszenia standardów opieki zdrowotnej.
Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskie akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe. Od ponad 23 lat nieustannie poszerza swoją działalność w obszarach nauki i medycyny.

Cieszę się, że wspólnie udało nam się stworzyć coś wyjątkowego – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, podczas uroczystości - nie kolejną formalną instytucję, która przyznaje środki finansowe, ale inspirującą i pełną dobrej energii organizację, która w różnorodny sposób wspiera ludzi nauki.

Naukowa>