Pandemia COVID-19 spowodowała pojawienie się kilku niekorzystnych zjawisk zdrowotnych u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, w tym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Od początku zwracano uwagę na gorsze rokowanie pacjentów ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi i cięższy przebieg COVID-19. Ponadto w początkowym okresie pojawiły się doniesienia sugerujące występowanie większego ryzyka zakażenia koronawirusem u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny.

Co prawda doniesienia te szybko zostały zanegowane i nie ograniczono stosowania tej grupy terapeutycznej w okresie pandemii, jednak wywołało to pewien niepokój wśród pacjentów, a także zapytania ze strony lekarzy. Wydaje się jednak, że globalnie większy wpływ pandemia ma na przewlekłe występowanie czynników ryzyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych, np. nadciśnienia tętniczego. W przypadku nadciśnienia tętniczego obserwujemy kilka niekorzystnych zjawisk.

EFEKT "LOCK- DOWN"COVID-19NIEKORZYSTNE ZJAWISKA PATOFIZJOLOGICZNEPOWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE
Gorsza dostępność  do ochrony zdrowiaWzrost ciśnienia tętniczegoBurza cytokinowaZapalenie mięśnia sercowego
Gorsza kontrola chorób przewlekłychPrzyspieszenie akcji sercaZjawisko nadkrzepliwości Niewydolność serca
Problem z rozpoznawaniem nowych przypadków oraz z rozpoczynaniem terapii  Zaburzenia rytmu
Przyrost masy ciała  Ostre stany kardiologiczne
Mała  aktywność fizyczna  Niewydolność wielonarządowa
"Fake newsy"   

Tabela: Wybrane niekorzystne zjawiska wynikające z pandemii COVID-19 mające wpływ na gorszą kontrolę ciśnienia>