prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Data publikacji 15.09.2023

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Powikłanie mechaniczne zawału - pęknięcie przegrody międzykomorowej. Ciężkie zwężenie zastawki aortalnej.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Ocena nabytego ubytku w przegrodzie międzykomorowej.

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

Prowadzący

Tagi