prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Data publikacji 15.09.2023
Czas oglądania ok. 9 min

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z niewydolnością serca NYHA III, po wymianie zastawki mitralnej, z utrwalonym migotaniem przedsionków, po implantacji kardiostymulatora.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Dysfunkcja bioprotezy mitralnej – niedomykalność wewnątrzzastawkowa.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Ocena zastawek biologicznych.

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi