dr hab. n. med. prof. UJ Andrzej Gackowski
dr hab. n. med. prof. UJ
dr hab. n. med. prof. UJ Andrzej Gackowski
Data publikacji 15.09.2023
Czas oglądania ok. 8 min

Opis

Dane kliniczne:

Pacjent z narastająca dusznością z podejrzeniem niedomykalności aortalnej.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Przewlekłe rozwarstwienie aorty z ciężką niedomykalnością aortalną.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Ocena niedomykalności aortalnej.

Diagnostyka rozwarstwienia aorty.

Artefakty w obrazowaniu zastawek.

Poziom zaawansowania:

Zaawansowany

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi