dr hab. n. med. prof. UJ Andrzej Gackowski
dr hab. n. med. prof. UJ
dr hab. n. med. prof. UJ Andrzej Gackowski
Data publikacji 15.09.2023
Czas oglądania ok. 9 min

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z zawałem bez uniesienia odcinka ST.

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Powikłania zawału serca (wtórna niedomykalność mitralna, tamponada, krwiak osierdzia, tętniak rzekomy).

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa.

Diagnostyka powikłań mechanicznych zawału mięśnia sercowego.

Poziom zaawansowania:

Średniozaawansowany

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi