prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Data publikacji 15.09.2023
Czas oglądania ok. 9 min

Opis

Dane kliniczne:

Pacjentka z wrodzoną wadą serca, po przezskórnym leczeniu (stentowaniu lewej tętnicy płucnej).

Rozpoznanie główne (obraz echokardiograficzny):

Niescalenie mięśnia lewej komory. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Zwężenie podzastawkowe pnia płucnego. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Poruszane zagadnienia echokardiograficzne:

Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa.

Echokardiografia trójwymiarowa.

Diagnostyka niescalenia mięśnia lewej komory.

Ocena pacjentów ze złożonymi wadami wrodzonymi serca.

Ocena odkształcenia mięśnia sercowego.

Poziom zaawansowania:

Zaawansowany

___
Prezentowany przypadek został opracowany do celów edukacyjnych.

Prowadzący

Tagi