Polpharma opublikowała Raport Społecznej Odpowiedzialności za lata 2019-2020.

Publikacja podsumowuje działalność firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju w raportowanym okresie i jest kompletnym kompendium wiedzy na temat tego, jak odpowiada ona na wyzwania dzisiejszego świata: zmiany klimatyczne, tematy społeczne oraz związane ze zdrowiem – jego ochroną i profilaktyką.

Jako największy polski producent leków, w tym leków szpitalnych stosowanych w terapii powikłań covidowych, mamy świadomość odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Dlatego w czasie pandemii skupiliśmy się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości produkcji, stawiając czoło wielu wyzwaniom, by polskim pacjentom nie zabrakło potrzebnych leków. Takie podejście wpisuje się w założenia Strategii Społecznej Odpowiedzialności, której filarami są służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy.

W raporcie opisujemy konkretne przykłady m.in. na to:

  • jak edukujemy i jakie działania profilaktyki zdrowotnej prowadzimy
  • jakimi zasadami etycznymi kierujemy się w codziennych działaniach
  • jak ułatwiamy życie, wykorzystując nowe technologie
  • jak troszczymy się o pracowników
  • jak dbamy o klimat i środowisko

Pobierz raport

Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma w Polsce 2019-2020 został przygotowany zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju GRI Standards w wersji podstawowej i poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej.