Data publikacji 07.03.2022
Aktualizacja 16.03.2022

Temat tegorocznego konkursu:

„CYFRYZACJA DLA POPRAWY WYNIKÓW LECZENIA”

Celem konkursu jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o grant Naukowej Fundacji Polpharmy, który umożliwi im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.

Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała 27 mln zł na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

  • Zarejestruj się na portalu
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku
  • Uzupełnij szablony
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Na zgłoszenia czekamy w terminie: 7 marca – 31 maja 2022 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/

Regulamin Konkursu:

Pobierz regulamin

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa

daniela.piotrowska@polpharma.com