Zaangażowanie, otwartość i wsparcie środowiska alergologów zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne, które przyznało Polpharmie tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.

Wspieranie edukacji i rozwoju lekarzy, odpowiedzi na potrzeby środowiska medycznego wyróżniają firmę na polskim rynku, dlatego tym bardziej cieszy, że wysiłki te zostają zauważane i doceniane. Wyróżnienie to jest źródłem dumy, ale i przyjęciem zobowiązania dalszej wspólnej pracy w dziedzinie alergologii. Tak jak powiedział profesor Maciej Kupczyk, prezydent PTA, który wyraził także nadzieję, że współpraca „na rzecz rozwoju alergologii i dobra pacjentów z chorobami alergologicznymi” będzie kontynuowana i będzie równie efektywna, jak do tej pory.