Lider Innowacji w Polskim Przemyśle 2021 to tytuł, jakim Microsoft uhonorował Polpharmę podczas jesiennych targów Kongresu Industry Next za tempo i jakość wprowadzanych innowacji w firmie.

Chodzi tu między innymi o technologię rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality, AR) stosowaną w procesie wdrażania i edukacji nowo zatrudnionych osób pracujących przy liniach produkcyjnych, a także w pracach technicznych związanych z obsługą maszyn.

HoloLensy to zaawansowane urządzenie (rodzaj holograficznych, bezprzewodowych gogli zakładanych na głowę), które łącząc w sobie świat realny i wirtualną rzeczywistość, wspiera pracowników w obsłudze i serwisowaniu linii produkcyjnych, także w trybie zdalnej współpracy. Technologia HoloLensów ułatwia pracę, dając możliwość skorzystania z wirtualnych instrukcji, także dostarczanych przez współpracującego zdalnie eksperta. Tego rodzaju współpraca jest szczególnie cenna w sytuacjach nadzwyczajnych. Dodatkowo wszystkie czynności są rejestrowane, aby można było wyciągać wnioski na przyszłość i usprawniać kolejne procesy.

Polpharma wykorzystuje tę technologię także przy przezbrajaniu maszyn produkcyjnych i  zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracownikom technicznym. Wyposażeni w „dodatkowy zmysł” i wyedukowani z użyciem rozszerzonej rzeczywistości pracownicy dużo sprawniej przeprowadzają cały proces z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Gogle umożliwiają również wsparcie i asystę w trakcie prac technicznych czy prowadzenie konsultacji między różnymi lokalizacjami.