Ochrona środowiska kojarzy się z wydatkami. W Polsce w analizie kosztów często nie uwzględnia się jednak kosztów pośrednich. Zanieczyszczenia powietrza powodują wzrost wydatków ponoszonych na zdrowie, gdyż rośnie liczba wizyt u lekarzy, hospitalizacji i zgonów, zwiększa się zużycie leków i absencja chorobowa.

Zanieczyszczenia są powodem rozwoju i zaostrzeń wielu chorób. Szczególnie w okresie alarmów smogowych wzrastają wydatki ponoszone na zdrowie. Lepsza jakości powietrza to poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a to zmniejsza koszty. A zatem ochrona środowiska powoduje oszczędności w sektorze zdrowia.

Przykładem tego był ubiegłoroczny wiosenny lockdown spowodowany pandemią SARS-CoV-2. Ograniczenie aktywności gospodarczej, a zwłaszcza znaczący spadek komunikacji samochodowej, spowodowały duże zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie tlenków azotu i pyłów zawieszonych. Przełożyło się to na znaczący spadek liczby konsultacji, hospitalizacji, absencji chorobowej i zużycia leków.

Dla niewystarczającej kadry medycznej w Polsce oznaczało to odciążenie wszystkich placówek medycznych. Zadaniem lekarzy jest uświadomić to decydentom. Ochrona środowiska powoduje bowiem korzyści finansowe płynące z poprawy stanu zdrowia obywateli.

dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka z Katedry i Zakład Medycyny Rodzinnej, WUM, Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza

Więcej eko-newsów na www.ekowizyta.pl