Kwestionariusz GAD-7 to siedmiopunktowa, zwalidowana skala, zaprojektowana do oceny nasilenia objawów lęku oraz badania przesiewowego w kierunku zaburzenia lękowego uogólnionego (GAD - Generalized Anxiety Disorder)1,2.

Jest to skala samooceny, w której pacjent określa częstość występowania (w zakresie od 0 do 3 punktów) niektórych objawów związanych z występowaniem lęku w ciągu ostatnich 2 tygodni. Im większe nasilenie objawów lękowych, tym wyższa końcowa suma punktów. Wyniki 5, 10, 15 określono jako wartości graniczne dla zaburzenia lękowego, odpowiednio: łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego.

Jeżeli kwestionariusz jest używany jako narzędzie przesiewowe, wyniki 10 punktów i powyżej powinny być wskazaniem do dalszej szczegółowej diagnostyki (czułość i swoistość przy tym progu dla rozpoznania GAD wynosi odpowiednio 89% i 82%).

GAD-7 może być również wykorzystywany dla przesiewowego rozpoznawania zaburzenia lękowego z napadami lęku, stresowego pourazowego oraz fobii społecznej. Zaletami kwestionariusza są jego prostota oraz krótki czas wykonywania badania.

Kwestionariusz GAD-7

Pobierz kwestionariusz

tabela3.1

Opracowanie: Dr Robert L. Spitzer, Dr Janet B.W. Williams, Dr Kurt Kroenke oraz współpracownicy, z wykorzystaniem grantu oświatowego od firmy Pfizer Inc. Zgoda na powielanie, tłumaczenie, przedstawianie lub rozprowadzanie niniejszego dokumentu nie jest wymagana.

Pobierz kwestionariusz