Data publikacji 22.11.2022
Aktualizacja 24.11.2022

EkoWizyta

W atmosferze mamy nadmiar dwutlenku węgla. Jak się go pozbyć? Pomagają nam drzewa. W procesie fotosyntezy pobierają z atmosfery CO i przerabiają go w węgiel organiczny, który kumulowany jest w drewnie, korze, korzeniach. W ten sposób walczą – także dla nas – z efektem cieplarnianym. Czy da się oszacować, ile CO2 pochłania jedno drzewo? Nie jest to łatwe, ale naukowcy z Finlandii próbowali. Według ich badań to około 6-7 kg rocznie. Drzewo częściowo zwraca CO2 do atmosfery, ale bilans i tak wychodzi korzystnie. Dlatego w walce z klimatem sadzenie drzew, sadzenie lasów ma ogromne znaczenie.