Badanie FAST, (The Febuxostat versus Allopurinol Streamlined Trial) jest odpowiednikiem amerykańskiego badania CARES i zostało zalecone przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA), aby określić bezpieczeństwo kardiologiczne stosowania febuksostatu u osób z dną moczanową.1

3063 pacjentów leczonych febuksostatem (średnia dawka dobowa 81 mg)

3065 pacjentów leczonych allopurinolem (średnia dawka dobowa 279 mg)

Osoby z dną moczanową w wieku > 60 lat i co najmniej 1 dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, m.in.:

  • palenie tytoniu (obecnie lub w ciągu 2 ostatnich lat)
  • cukrzyca lub nieprawidłowa tolerancja glukozy
  • nadciśnienie tętnicze lub leczenie z jego powodu
  • dyslipidemia
  • przewlekła choroba nerek
  • epizod sercowo-naczyniowy (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub TIA)
  • otyłość (BMI>30 kg/m2)
  • wiek > 70 lat (mężczyźni) lub > 75 lat (kobiety)

Mediana czasu obserwacji 1324 dni (44 miesiące)

Badanie FAST, wykazało, że długookresowe stosowanie febuksostatu u pacjentów z dną moczanową obciążonych kardiologicznie jest co najmniej tak samo bezpieczne jak stosowanie allopurinolu w kontekście śmiertelności i ryzyka hospitalizacji.1

1

Febuksostat np. Denofix jest skuteczniejszy niż allopurinol i porównywalnie bezpieczny dla serca1,2

4