Skrót informacji

Wybór właściwego preparatu jest oparty na naszym doświadczeniem, zaleceniach towarzystw medycznych, obowiązujących standardach leczenia, jest to szczególnie ważne przy leczeniu empirycznym, gdzie nie dysponujemy pełną identyfikacją i antybiotykowrażliwością patogenu. Jednocześnie należy pamiętać, że współpraca z pacjentem, przestrzeganie zaleceń lekarskich, jest ważnym aspektem powodzenia procesu terapeutycznego.

W tej sytuacji musimy wybierać leki sprawdzone, skuteczne i cechujące się wysokim współczynnikiem "compliance". W leczeniu wielu chorób, u podłoża których leży infekcja bakteryjna, lekiem takim jest aksetyl cefuroksymu.

Tabletka a skuteczność terapii

Leczenie chorób o etiologii infekcyjnej stanowi od lat wyzwanie dla kolejnych pokoleń lekarzy. Po wynalezieniu antybiotyków i stałym ich udoskonalaniu wydawało się, że walka z tymi chorobami jest wygrana. Niestety tak się nie stało. Przyczyn tej sytuacji jest wiele, część z nich leży po stronie personelu medycznego, a część pozostaje w rękach samych pacjentów.

Istnieje wiele warunków skuteczności terapii. Oczywiście poza wrażliwością patogenu na zastosowany antybiotyk, odpowiednią długością terapii, drogami podania itd., należy brać pod uwagę „compliance”, czyli zdolność leczonych do przestrzegania zasad terapeutycznych. Niestety, często zdarza się, że pacjenci zaprzestają terapii, skracają ją, gdy tylko poczują się lepiej lub zmniejszą się objawy choroby. Jedną z przeszkód we właściwej farmakoterapii jest sam proces podawania leku. Część antybiotyków dostępna jest tylko w jednej postaci, często jest to forma do podawania dojelitowego. Z kolei podawanie postaci doustnych może być utrudnione ze względu na trudności w połykaniu, a także rozpoczęcie działania przeciwdrobnoustrojowego już w świetle jelita, co potęguje zaburzenia flory jelitowej i może prowadzić do dysbakteriozy, a w końcu do infekcji opornymi szczapami bakterii i nadmierny rozwój grzybów patogennych. Sposobem wyjścia z tej sytuacji stało się opracowanie łatwiej połykanych postaci leków, jak na przykład pokrywanie czystej tabletki>

Cefuroksym - jeden z najlepiej tolerowanych antybiotyków

Compliance pacjenta

Wpływ na łatwość w połykaniu tabletki