Skrót informacji

Cefuroksym jest antybiotykiem o jednej z większych ilości postaci generycznych. Świadczy to miedzy innymi o jego pozycji w leczeniu infekcji bakteryjnych. Pozostaje niezmiennie skuteczny, dobrze tolerowany i lubiany zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Musimy jednak pamiętać, że formy generyczne nie są ze sobą identyczne. Przecież także w farmakoterapii trzeba zasłużyć sobie na zaufanie.

Nadużywanie antybiotyków we współczesnej medycynie

Współczesne leczenie chorób, u podłoża których leży infekcja bakteryjna, przypomina coraz bardziej wyścig z czasem. Obserwujemy pojawianie się szczepów bakterii odpornych na stosowane obecnie antybiotyki i środki biobójcze. Ponosimy coraz większe nakłady na wynalezienie coraz to nowszych i skutecznych preparatów.

Niestety dzieje się tak często dlatego, że nadużywamy antybiotyków, stosujemy je tam, gdzie nie ma często dla nich wskazania, na wszelki wypadek. Niektórzy wręcz domagają się wypisania antybiotyku. Także pacjenci, gdy tylko poczują się lepiej, czy ustąpią objawy infekcji, zaprzestają przyjmowania leku. Dzieje się tak w trakcie leczenia wielu infekcji, jednak najczęściej w przypadku chorób układu oddechowego. Od dawna wiadomo, że większość infekcji górnych dróg oddechowych ma tło wirusowe. W przypadku zapalenia błony śluzowej gardła, nosa i migdałków podniebiennych są to najczęściej rhinowirusy, adenowirusy, koronawirusy, a także wirusy grypy, paragrypy. Niestety wszystkie one usposabiają także do wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Spośród bakterii najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie gardła i migdałków podniebiennych jest Str. pyogenes (6-20%). Z kolei prawie 85% infekcji ucha środkowego wywoływana jest przez bakterie – głównie Str. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis.

Skąd bierze się oporność na antybiotyki?

Oporność na stosowane antybiotyki wiąże się z wieloma mechanizmami. W latach 70. XX>

Cefuroksym - charakterystyka

Podstawowe wskazania do stosowania cefuroksymu:

Antybiotyki generyczne - korzyść finansowa dla pacjenta

Porównanie tabletek preparatów aksetylu cefuroksymu

Podsumowanie