Skrót informacji

Astma oskrzelowa jest określana jako choroba heterogenna. Niejednorodność dotyczy wielu aspektów, np. wieku wystąpienia, częstości i ciężkości epizodów obturacji oskrzeli, roli atopii, charakteru zapalenia.

Czynniki ryzyka astmy

Astma oskrzelowa jest określana jako choroba heterogenna. Niejednorodność dotyczy wielu aspektów, np. wieku wystąpienia, częstości i ciężkości epizodów obturacji oskrzeli, roli atopii, charakteru zapalenia. W badaniach długoterminowych (w grupach kohortowych) oraz przekrojowych wskazywano na liczne czynniki, których obecność zwiększała prawdopodobieństwo rozwoju astmy u dziecka. Można je (nieco schematycznie) podzielić na dwie grupy - związane z predyspozycją genetyczną oraz będące głównie wynikiem oddziaływania środowiska.  GINA podkreśla, że od złożonych interakcji tych grup czynników [genetycznych (endogennych) i zewnętrznych (wpływu środowiska)] zależy zarówno wystąpienie choroby, jak i jej przewlekłe utrzymywanie się.

Prawdopodobnie obie grupy czynników wpływają dwutorowo: mogą zaburzać rozwój morfologiczny dróg oddechowych (prowadząc do mniejszego przekroju ich światła, jak np. wcześniactwo czy narażenie na dym tytoniowy, co sprzyja występowaniu obturacji głównie podczas infekcji) i / lub sprzyjają rozwojowi nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego (rozwojowi alergii IgE-zależnej - np. ekspozycja na alergeny), która prowadzi do rozwoju alergicznego zapalenia śluzówki oskrzeli.

Bardzo często zazębiają się one ze sobą i trudno oddzielić je od siebie. Przykładami mogą być np. występowanie astmy w najbliższej rodzinie, gdzie oprócz elementu dziedziczności odgrywa rolę także specyficzna stymulacja przez środowisko mikrobiologiczne i antygenowe (w tym dietetyczne) czy rola infekcji, które często prowadzą do stosowania antybiotyków (i>

Rola czynników genetycznych

Rola atopii

Rola czynników środowiskowych

Wskaźniki przewidywania astmy