Streszczenie

Negatywne skutki zdrowotne pandemii COVID-19 odczuwają zarówno osoby zakażone, jak i reszta populacji. Oprócz wpływu na zdrowie somatyczne niemniej istotny jest negatywny wpływ na różne aspekty funkcjonowania psychospołecznego, który przekłada się na trudności w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Samo przebycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 wydaje się predysponować do wystąpienia objawów depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu, co w połączeniu z przewlekłym stresem, izolacją, osamotnieniem oraz trudnościami w dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej i diagnostyki, których doświadczają nie tylko ozdrowieńcy, ale też ogół populacji, składa się na całościowy obraz problemu, z którym mierzymy się na co dzień w naszych gabinetach lekarskich. Jak prowadzić leczenie depresji w tym szczególnym czasie? W artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, posiłkując się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i przypadkami pacjentów z codziennej praktyki lekarza psychiatry.

Wstęp

Pandemia COVID-19, oprócz globalnych konsekwencji socjoekonomicznych i psychospołecznych, w perspektywie jednostki wpływa bezpośrednio na jej zdrowie – nie tylko somatyczne, ale też psychiczne. Negatywne skutki zdrowotne pandemii odczuwają zarówno osoby zakażone, jak i reszta populacji. Osamotnienie, izolacja, ograniczenie kontaktów społecznych, zmiana stylu życia, niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, poczucie zagrożenia potęgowane przez doniesienia medialne, pogarszająca się sytuacja socjoekonomiczna, niepewna sytuacja finansowa – wszystko to generuje lęk, powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, wpływa na>

Czy w pandemii powinno się zmienić podejście do leczenia?

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Jaki lek wybrać dla danego pacjenta?

Opisy przypadków

Podsumowanie