Czym jest zaćma?

Zaćma to zmętnienie soczewki oka, naturalny proces, który postępuje z wiekiem. Nie zawsze jednak zmętnienie soczewki pojawia się w wieku starszym. Zaćma może być również wrodzona, powstać na skutek urazów oczu, chorób przewlekłych, przyjmowania niektórych leków (np.steroidowych) lub być powikłaniem innych chorób okulistycznych. Ponieważ sama symptomatyka i patofizjologia tej choroby zostały już niejednokrotnie szeroko opisane w innych, łatwo dostępnych źródłach, w tym artykule chciałbym się skupić na mniej znanych aspektach związanych z jej leczeniem.

Przyczyny zaćmy

przyczyny zaćmy

Badanie kwalifikacyjne

W celu zapisania się na zabieg usunięcia zaćmy, należy zgłosić się ze skierowaniem do szpitala od lekarza okulisty na badanie kwalifikacyjne do ośrodka, który ma przeprowadzić leczenie. Podczas badania kwalifikacyjnego przeprowadzane jest pełne badanie okulistyczne oraz ustalany tryb planowego usunięcia zaćmy: stabilny lub pilny. Zabiegi w trybie pilnym wykonywane są w pierwszej kolejności i przeprowadzane są u osób, które wymagają usunięcia soczewki w krótkim terminie. Kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), jednak warto pamiętać, że są to wytyczne, a nie ściśle obowiązujące przepisy i ostateczną decyzję podejmuje specjalista przeprowadzający badanie.

Zabieg wykonywany jest „poza kolejką” również u osób legitymujących się uprawnieniami do wcześniejszych świadczeń medycznych m.in. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Przeszczepu. Nie>

Zabieg usunięcia zaćmy

Czy warto czekać w kolejkach?

Usunięcie zaćmy za granicą?

Czy podczas zabiegu można skorygować wadę wzroku?