Migrena a zawroty głowy

Zawroty głowy są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Szacuje się, że cierpi na nie 1% populacji, zaś w grupie pacjentów z migreną odsetek ten sięga nawet 20%. Termin migreny przedsionkowej pojawił się po raz pierwszy w literaturze w 1999 r. Kryteria migreny przedsionkowej opublikowano w 2004 r. (Neuhauser, Lempert) i 2009 r. (kryteria Międzynarodowego Towarzystwa im. Barany’ego) i są one stosowane do chwili obecnej. Kryteria opracowane na potrzeby Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy pojawiły się w dodatku do wersji beta trzeciego wydania tej klasyfikacji z 2013 r. (jako schorzenie wymagające większej liczby badań), a umieszczono je w głównej części dopiero w trzecim wydaniu z 2018 r. (ICHD-3).

Jak rozpoznać migrenę przedsionkową?

W myśl kryteriów diagnostycznych migreny przedsionkowej umieszczonych w ICHD-3 warunkiem niezbędnym do jej rozpoznania jest stwierdzana w wywiadzie migrena z aurą lub bez aury. Zawroty związane z migreną mają rozmaity charakter – wirowania otoczenia lub własnego ciała, wrażenia niestabilności. Mogą się pojawiać samoistnie lub zostać wyzwolone zmianą położenia albo wręcz przyglądaniem się poruszającym się obiektom. Czasem towarzyszy im nietolerancja ruchu.

Jak długo trwa napad zawrotów głowy?

Napad zawrotów trwa różnie długo, nawet tylko kilka sekund, choć według kryteriów ICHD-3 powinien trwać od 5 minut do 72 godzin.>

Jakie badania zlecić jeśli u pacjenta podejrzewamy uszkodzenie narządu przedsionkowego?

Z jakimi schorzeniami laryngologicznymi należy różnicować migrenę przedsionkową?

Jak leczyć migrenę przedsionkową?