Skrót informacji

Migrena jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się silnym i nawracającym bólem głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami oraz nadwrażliwością na światło i dźwięki. Zaliczana jest do grupy pierwotnych bólów głowy o nieznanej etiologii i jest chorobą ludzi młodych w 3. i 4. dekadzie życia.

Z powodu migreny cierpi na całym świecie około 320 mln osób co stanowi 11-12% populacji dorosłych, w Polsce szacuje się, że jest to ponad 3,5 miliona chorych.

Związek migreny z hormonami płciowymi

Rola hormonów płciowych w etiopatogenezie migrenowych bólów głowy nie została do tej pory wyjaśniona. Przypuszcza się, że główną przyczyną migreny miesiączkowej jest obniżone stężenie estrogenów i progesteronu, do którego dochodzi w drugiej fazie cyklu tuż przed miesiączką. Jednakże regulacja hormonalna cyklu miesięcznego jest bardzo złożona i nie znamy dokładnego czynnika, który prowokuje wystąpienie bólu migrenowego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że hormony płciowe są istotnym czynnikiem w patogenezie migreny ponieważ:

  • migrena zdecydowanie częściej (nawet 3-krotnie) występuje u kobiet
  • typowy wiek zachorowania i największej częstości napadów przypada na okres rozrodczy a pierwsze napady u wielu kobiet pojawiają się w tym samym roku, kiedy pojawia się pierwsza miesiączka
  • u części kobiet może występować tylko migrena miesiączkowa lub migrena związana z miesiączką bez innych typów migreny
  • doustne leki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza mogą zmniejszać lub zwiększać częstość napadów (konkretna reakcja na te leki jest najprawdopodobniej cechą osobniczą)
  • zmniejsza się częstość występowania napadów migreny podczas ciąży, karmienia piersią kiedy poziom hormonów jest bardziej ustabilizowany
  • zmniejsza się częstość występowania napadów migreny w okresie menopauzy nawet o 2/3 co związane jest z mniejszymi wahaniami hormonów płciowych
  • najczęściej cięższy przebieg kliniczny migreny obserwujemy u kobiet w porównaniu z mężczyznami – napady zwykle trwają dłużej i mają większe nasilenie

Kryteria rozpoznania migreny miesiączkowej>

Kryteria rozpoznania migreny miesiączkowej zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

Migrena miesiączkowa – fakty

Leczenie migreny związanej z okresem okołomiesiączkowym