Skrót informacji

  1. Zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 konieczne jest regularne stosowanie przewlekłego leczenia wziewnego, na dotychczasowych zasadach, w tym także z użyciem nebulizacji.
  2. Podawanie leków metodą nebulizacji osobie nie zakażonej wirusem SARS-Cov-2 w warunkach domowych jest tak samo bezpieczne, jak przed pandemią COVID-19, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad stosowania (m.in. wentylowane pomieszczenie, sterylizacja sprzętu).
  3. Zmiana metody leczenia wziewnego z nebulizacji na inne metody podawania leków wziewnych (np. na pMDI + KI) może być uzasadniona (w miarę możliwości) w przypadku hospitalizacji lub leczonego ambulatoryjnie zaostrzenia. U chorych z dobrze kontrolowaną chorobą przewlekłą (np. astma, POChP) nie należy zmieniać metody podawania leków wziewnych bez ważnego powodu.

Nebulizacje a ryzyko przeniesienia wirusa SARS-CoV-2

Epidemia COVID-19 jaka zalała świat na początku roku 2020 wywołała między innymi obawy, czy nebulizacje nie zwiększają ryzyka przeniesienia wirusa SARS-Cov-2 na podatne osoby z otoczenia. Warto zaznaczyć, że badania dotyczące poprzedniego koronawirusa (SARS) nie wykazały obecności materiału genetycznego wirusa wokół leczonego nebulizacjami zakażonego chorego (Wan 2004), a przegląd piśmiennictwa nie znalazł istotnych dowodów na związaną ze stosowaniem nebulizatorów transmisję SARS na personel (Tran 2012).

Jak uniknąć transmisji wirusa w czasie nebulizacji?

Wypada podkreślić, że podczas nebulizacji powstaje aerozol leku, nie zawierający cząstek wirusa. Do pojawienia się bioaerozolu (zanieczyszczonego zakaźnymi cząstkami) może dojść tylko w sytuacji skażenia roztworu leku (np. podczas napełniania) albo podczas kaszlu osoby z COVID-19 przyjmującej lek wziewny. Przy korzystaniu z nebulizatora pneumatycznego cząstki wirusa z dróg oddechowych kaszlącego chorego teoretycznie mogą się dostać do pojemnika z lekiem i ulegać aerozolizacji, ale nie ma takiego zagrożenia w przypadku nebulizatora siateczkowego ponieważ lek znajduje się za membraną. Istota bezpiecznej nebulizacji sprowadza się więc do zachowaniu ogólnych zasad higieny (w tym napełniania pojemnika nebulizatora) oraz unikaniu kaszlu leczonej osoby.

Stanowisko GINA w sprawie stosowania nebulizatorów w czasie pandemii koronawirusa

Pod koniec marca 2020 r. GINA opublikowała dokument zatytułowany „COVID-19: odpowiedzi na często>

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo nebulizacji w dobie COVID-19