Mateusz Babicki
Lek.
Mateusz Babicki
Data publikacji 09.02.2024
Czas czytania ok. 4 min

Skrót informacji

Niedokrwistością, inaczej nazywaną anemią, określamy spadek stężenia hemoglobiny <13 g/dl u mężczyzn oraz <12 g/dl u kobiet. Jest to złożony problem medyczny, który może być spowodowany wieloma przyczynami począwszy od nieprawidłowej diety, a skończywszy na nowotworach oraz przełomie aplastycznym. Podstawę rozpoznania stanowi ocena morfologii krwi obwodowej. Diagnostyka różnicowa opiera się na ocenie parametrów gospodarki żelazowej (ferrytyna, TIBC, MCV), witaminie B12, kwasie foliowym. W procesie diagnostycznym należy również uwzględnić badania dodatkowe, takie jak USG brzucha, endoskopię górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czy też konsultację ginekologiczną dla kobiet.

Mianem niedokrwistości (anemii) określamy spadek stężenia hemoglobiny (Hb) <13 g/dl u mężczyzn oraz <12 g/dl u kobiet mierzonej z krwi żylnej. Najczęściej anemia przebiega z objawami ogólnymi takimi jak: osłabienie, zmęczenie, senność, trudności z koncentracją, pamięcią, bladość powłok skórnych. Ponadto bóle głowy, osłabiona tolerancja wysiłku, tachykardia a w ciężkich przypadkach nawet duszność. Natomiast u części pacjentów anemia może przebiegać bez objawów klinicznych i być wykryta przypadkowo w badaniach profilaktycznych.

Podstawę rozpoznania niedokrwistości stanowi ocena stężenia hemoglobiny mierzonej z krwi żylnej. Na tej podstawie wyróżniamy kilka stadiów choroby:

 1. Niedokrwistość łagodna – Hb 10 – 12 g/dl u kobiet; 10 – 13 g/dl u mężczyzn
 2. Umiarkowana – Hb 8 – 9.9 g/dl
 3. Ciężka – Hb 6.5 – 7.9 g/dl
 4. Zagrażająca życiu Hb < 6.5 g/dl

Przyczyny niedokrwistości:

 1. Niedobór żelaza
 2. Niedobór witaminy B12, kwasu foliowego
 3. Schorzenia przewlekłe: przewlekła choroba nerek, nowotwory, RZS, toczeń rumieniowy układowy, nieswoiste zapalenie jelit, zakażenie HIV oraz przewlekłe schorzenia układu oddechowego i układu krążenia
 4. Przewlekła utrata krwi, np. obfite miesiączki, krwawienie z przewodu pokarmowego,
 5. Niedokrwistość syderoblastyczna
 6. Niedokrwistość hemolityczna – nieprawidłowa budowa krwinki czerwonej lub działanie czynników zewnątrzkrwinkowych (obecność przeciwciał przeciwerytrocytowych)
 7. Niewydolność szpiku kostnego (niedokrwistość aplastyczna) – infekcje, promieniowanie jonizujące, zatrucia,

Diagnostyka

Z uwagi na dużą rozpiętość przyczyn mogących prowadzić do niedokrwistości kluczowe znaczenie ma poszukiwanie jej przyczyn. Ponadto należy pamiętać, że>