Adam Stępień
prof. dr hab. n. med.
Adam Stępień
Data publikacji 08.07.2024
Czas czytania ok. 7 min

Skrót informacji

  • Częstość występowania udarów niedokrwiennych u młodych ludzi na całym świecie rośnie.
  • Poprawa w rokowaniu po przebytym udarze mózgu jaka dokonała się w ostatnich latach w krajach rozwiniętych związana jest z lepszą kontrolą ciśnienia tętniczego krwi, zwiększona opieki doraźnej (np. utworzenie oddziałów udarowych, wprowadzenie do terapii leczenia trombolitycznego i trombektomii mechaniczenj). Do poprawy sytuacji przyczynia się także neuroobrazowanie prowadzące do szybszej diagnostyki przyczyn udaru we wczesnym okresie oraz postęp w zakresie rehabilitacji i opieki przewlekłej.
  • Przeprowadzono badanie na grupie młodszych pacjentów,  którzy przebyli udar niedokrwienny mózgu lub TIA. W badaniu uczestniczyło 544 pacjentów w wieku od 18 do 50 lat po pierwszym w historii udarze niedokrwiennym lub TIA . Celem badania było poznanie długoterminowego ryzyka krwawień i zdarzeń niedokrwiennych u młodych pacjentów.
  • Wnioski z badania m.in.: skumulowane ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek krwawienia w ciągu 10 lat w badanej grupie wyniosło 21%, ryzyko krwawienia było najwyższe w pierwszym roku po udarze niedokrwiennym lub TIA i wynosiło 3,6%; Samo leczenie przeciwpłytkowe zapewniało najlepszą długoterminową ochronę przy niższym skumulowanym ryzyku krwawienia w porównaniu z grupą stosującą „inny lek przeciwzakrzepowy” (P<0,001).
  • W aktualnych rekomendacjach dotyczących leczenia udaru niedokrwiennego mózgu nie ograniczeń wiekowych w dostępności do konkretnych metod leczenia udaru. O wyborze metody i czasie trwania leczenia w zakresie profilaktyki wtórnej decyduje występowanie czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych u chorego.

Na podstawie: JI Verhoeven Lith Van FE Leeuw i wsp. Neurology. 2022; doi: 10.1212/WNL.0000000000200808 / (Risk of Bleeding and Ischemic Events After Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack in Young Adults).

Badanie na grupie 18-50 lat: opis

W ciągu roku dwa miliony osób w wieku od 18 do 50 lat na całym świecie doświadcza udaru mózgu. Częstość występowania udaru niedokrwiennego lub przemijającego napadu niedokrwiennego (TIA) wśród młodych ludzi rośnie, a aktualne wytyczne zalecają leczenie przeciwzakrzepowe przez całe życie po incydencie naczyniowo-mózgowym. Zazwyczaj młodzi ludzie słabo reprezentowani w badaniach klinicznych dotyczących udaru mózgu. Dane dotyczące długoterminowego wpływu leczenia przeciwzakrzepowego w tej populacji wskazuję, na konieczność właściwego leczenia i osiągnięcie najlepszych długoterminowych wyników. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie długoterminowego ryzyka krwawień i zdarzeń niedokrwiennych u młodych pacjentów, którzy przebyli udar niedokrwienny mózgu lub TIA. W badaniu uczestniczyło 544 pacjentów w wieku od 18 do 50 lat (mediana wieku 42,2 lata, w tym było 56,1% kobiet) po pierwszym w historii udarze niedokrwiennym lub TIA w latach 1995–2010 przyjętych do Centrum Medycznego Uniwersytetu Radboud w Holandii, którzy przeżyli ≥30 dni po przebytym udarze. Terapię przeciwzakrzepową sklasyfikowano jako: brak leków przeciwzakrzepowych; sama terapia przeciwpłytkowa; lub „inny lek przeciwzakrzepowy”, który obejmuje antagonistę witaminy K, bezpośrednią doustną monoterapię przeciwzakrzepową>

Wyniki badania

Udar mózgu młodych ludzi – jaka jest skala na świecie?