Anna Robak-Reczek
Anna Robak-Reczek
Data publikacji 26.04.2021
Czas czytania ok. 3 min

Książe muzyki. Prince

Mózgi chorych na padaczkę reagują na muzykę nieco inaczej niż mózgi osób zdrowych. Okazuje się, że w czasie słuchania muzyki (w badaniu była to muzyka klasyczna i jazz) aktywność mózgów wszystkich uczestników była silniejsza, ale tylko w przypadku osób z epilepsją była znacząco bardziej zsynchronizowana z dźwiękami muzyki (zwłaszcza w obrębie płata skroniowego)1. Nie wiemy, jak dokładnie na muzykę reagowały mózgi cierpiących na epilepsję Händla czy – bliższego naszym czasom – Prince’a. Ale zostawili po sobie znaczącą muzyczną schedę.

Dzieciństwo pod znakiem epilepsji

Prince cierpiał na epilepsję do siódmego roku życia. Statystycznie choruje około 0,5%-1% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym2. Dla dziecka oznacza często stygmatyzację, problemy w kontaktach z rówieśnikami i idące za tym niską samoocenę i problemy psychiczne.

Artysta mówił, że miał wsparcie w rodzicach. Zwrócił tym samym uwagę na to, że epilepsja to choroba, która dotyczy nie tylko dziecka, ale całej rodziny3 . Rodzice muszą oswoić chorobę dziecka, wdrożyć zalecenia lekarza i umieć przekazać wiedzę i wskazówki otoczeniu – w szkole, przedszkolu. Wiedza o tej chorobie jest wciąż tak mała, że edukacja jest bardzo potrzebna. Rodzicom mogą przydać się materiały, które przygotowaliśmy.

Zostanie piosenka

Artysta ma ten przywilej, że nawet bolesne doświadczenie może zamienić w sztukę. Prince swoje dziecięce wspomnienia>