Cefuroksym in vitro działa zwykle na następujące drobnoustroje:1

 Bakterie tlenowe
Gram-dodatnie
Bakterie tlenowe
Gra-ujemne
Bakterie beztlenowe
Gram-dodatnie
Bakterie beztlenowe
Gram-ujemne
Krętki
Gatunki zwykle wrażliweStaphylococcus aureus
(wrażliwy na metycylinę)*,
Streptococcus pyogenes,
Streptococcus agalactiae
Haemophilus influenzae,
Haemophilus parainfluenzae,
Moraxella catarrhalis
  Borrelia burgdorferi
Drobnoustroje, wśród których może wystąpić problem oporności nabytejStreptococcus pneumoniaeCitrobacter freundii,
Enterobacter aerogenes,
Enterobacter cloacae,
Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis,

Proteus spp (inne niż P. vulgaris),
Providencia spp.
Peptostreptococcus spp.,
Propionibacterium spp.
Fusobacterium spp.,
Bacteroides spp.
 

* Wszystkie S. aureus oporne na metycylinę są oporne na cefuroksym.