Mateusz Babicki
Lek.
Mateusz Babicki
Data publikacji 09.02.2024
Czas czytania ok. 7 min

Skrót informacji

Streszczenia

  • Zakażenie układu moczowego jest częstym schorzeniem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza. Infekcje układu moczowego mogą obejmować zarówno jego dolny odcinek - pęcherz moczowy, cewkę moczową oraz górny odcinek – nerki, układ kielichowo-miedniczkowy.
  • Najczęściej infekcja dotyczy pęcherza moczowego. Według szacunków nawet 50% kobiet raz w życiu przechodzi infekcję układu moczowego.
  • Diagnostyka zapalenia pęcherza moczowego opiera się na badaniu fizykalnym oraz wywiadzie lekarskim. Wykonanie badań dodatkowych zalecane jest dla pacjentów, u których leczenie empiryczne okazało się być nieskuteczne.
  • Leczenie zapalenia pęcherza moczowego obejmuje postępowanie nieswoiste oraz antybiotykoterapię, początkowo empiryczną, a w razie braku skuteczności celowaną na podstawie posiewu moczu.

PTMR_logo

Artykuł we współpracy z

Zakażeniem układu moczowego (ZUM) określamy występowanie drobnoustrojów powyżej zwieracza pęcherza moczowego. Z praktycznego punktu widzenia zakażenia układu moczowego dzielimy na powikłane oraz niepowikłane (proste).

Powikłany ZUM obejmuje:

  • każdy ZUM u mężczyzn;
  • ZUM o nietypowej etiologii;
  • ZUM u kobiet z wadami anatomicznymi lub czynnościowymi utrudniającymi prawidłowy odpływ moczu.

Niepowikłane zakażenie układu moczowego dotyczy kobiet z prawidłowym układem moczowo-płciowym oraz bez czynników ryzyka ZUM, a wywołany jest przez drobnoustroje typowe dla tej lokalizacji [1]. ZUM można również podzielić w zależności od umiejscowienia zakażenia:

  • zakażenia dolnego odcinka układu moczowego: pęcherz moczowy, cewka moczowa,
  • zakażenia górnego odcinka układu moczowego: nerka, układy kielichowo-miedniczkowe, okolica okołonerkowa.

Epidemiologia oraz etiologia

Zakażenia układu moczowego, po zakażeniach układu oddechowego, stanowią najczęstsze miejsce toczącej się infekcji. Są też jedną z częstszych przyczyn wizyt w gabinecie lekarskim. Dotykać mogą osób w każdym wieku. Przy czym ryzyko infekcji układu moczowego rośnie wraz z wiekiem. Dane wskazują, że kobiety chorują około 4-5 razy częściej niż mężczyźni. Kobiety są zdecydowanie bardziej predysponowane do rozwoju objawów klinicznych z uwagi na uwarunkowania anatomiczne: krótka cewka moczowa oraz bliskość ujścia cewki moczowej z ujściem pochwy oraz odbytu [1,2]. Należy również pamiętać, że zakażenia układu moczowego>

Obraz kliniczny

Diagnostyka

Leczenie