Mateusz Babicki
Lek.
Mateusz Babicki
Data publikacji 09.02.2024
Czas czytania ok. 8 min

Skrót informacji

Zespół metaboliczny definiowany jest jako współistnienie otyłości oraz co najmniej dwóch z trzech głównych schorzeń przewlekłych: podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowego metabolizmu glukozy lub podwyższonego stężenia cholesterolu frakcji nie-HDL, które stanowią kryteria diagnostyczne choroby. Podstawowe znaczenie w leczeniu zespołu metabolicznego ma modyfikacja stylu życia, reedukacja masy ciała, wzrost aktywności fizycznej. Leczenie farmakologiczne należy dobierać zgodnie ze współistniejącymi schorzeniami przewlekłymi.

PTMR_logo

Artykuł we współpracy

Wstęp oraz definicja

Zespół metaboliczny charakteryzuje się współistnieniem kilku schorzeń przewlekłych, w tym otyłości. W 2022 roku przedstawiciele PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ, Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, „Klubu 30” PTK oraz Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP opublikowali stanowisko, w którym przedstawiono nową definicję zespołu metabolicznego. W myśl tego stanowiska zespół metaboliczny definiowany jest jako współistnienie otyłości oraz dwóch spośród trzech schorzeń przewlekłych: podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze lub wysokie prawidłowe ciśnienie), nieprawidłowego metabolizmu glukozy (cukrzyca lub stan przedcukrzycowy) lub podwyższonego stężenia cholesterolu frakcji nie-HDL (dyslipidemia aterogenna). Co ważne zwrócono również uwagę, że oprócz głównych składowych zespołu metabolicznego należy pamiętać o dodatkowych zaburzeniach, które obejmują: upośledzenie funkcji nerek, stłuszczenie wątroby, obturacyjny bezdech senny (OBS), niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową, zespół policystycznych jajników (PCOS), przewlekły stan zapalny, aktywację układu współczulnego oraz hiperurykemię.

Zespół metaboliczny z uwagi na częstość występowania obecnie stanowi jedno z wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Wykazano, że rozpowszechnienie zespołu metabolicznego w każdym roku rośnie. Według danych z 2014 roku częstość zespołu metabolicznego obejmowała 33% kobiet oraz 39% mężczyzn w wieku 20-74 lat. Przy czym wśród kobiet najczęstszym problemem była otyłość brzuszna,>

Kryteria diagnostyczne

Czynniki ryzyka oraz zasady postępowania

Choroba otyłościowa

Zaburzenia lipidowe

Nadciśnienie tętnicze

Cukrzyca i stan przedcukrzycowy